back arrow

Giải pháp của sếp khi 3rd party API giới hạn lượng requests

08 - 04 - 2023

Gần đây khi làm dự án cho khách, tôi gặp phải vấn đề sau:

Vấn đề

API design
Kết nối trực tiếp với web app và gặp phải vấn đề giới hạn request

Giải pháp đề xuất

Sau khi bàn bạc với đồng nghiệp, chúng tôi đề xuất giải pháp sau với sếp:

Pros

Cons

Solution MongoDB and CronJob
Web app kết nối trung gian qua server dùng MongoDB để lưu dữ liệu và CronJob để đồng bộ

Giải pháp từ sếp

Sau đó chúng tôi họp với sếp và nhận được giải pháp sau:

Pros

Cons

Solution SSG and ISR
Web app sử dụng NextJS Vercel SSG (Static Site Generator) and ISR (Incremental Static Regeneration)

Kết luận

Cuối cùng tôi lựa chọn phương áp của sếp nhờ chi phí thấp và đơn giản, rất phù hợp với startup. Tuy nhiên cần chú ý rằng phương pháp này ẩn chứa những vấn đề được nêu ra ở trên. Một điều đáng chú ý là với phương án ban đầu, sau khi bàn bạc tôi không thể thoát ra được cách nghĩ đó và không thể tìm ra một giải pháp khác. Thật thú vị là sếp tôi đã có thể tìm ra một giải pháp phù hợp hơn mà tôi không thể tìm ra ngay cả khi biết về SSG và ISR. (Blog này được viết theo SSG và host trên Vercel).