back arrow

DDIA nói gì về Weak Isolation trong database

22 - 02 - 2023

Chương 7 có 1 đoạn nói về Weak Isolation khá hay. Ý ở đây khuyên là nếu chỉ tuân thủ ACID thì người ta chưa đúng trọng tâm khi chọn database. Trước đó tác giả nói Weak Isolation nhằm giải quyết vấn đề về đồng thời (concurrency issue) nhưng vấn đề này thường hiếm gặp và khó tái hiện. Tuy nhiên hệ quả của nó có khi là khá lớn. Giải pháp triệt để nên là serializable nhưng cái giá phải trả là lớn nên trong thực tế các database thường chỉ xử lý một vài vấn đề của đồng thời mà không phải là tất cả, cái đó gọi là Weak Isolation. Giải pháp này để lại những vấn đề của riêng nó.

Weak Isolation
Weak Isolation thường được triển khai ở nhiều database thực tế vì họ không chấp nhận đánh đổi performance khi triển khai serialization